Samfund

ITU ønsker at øge antallet af studiepladser med 200 om året

Foto: IT-Universitetet i København.

IT-Universitetet i København har offentliggjort institutionsplanen, der kortlægger universitetets indsats for at efterleve regeringens uddannelsespolitiske krav. Samfundets mangel på it-specialister er historisk højt, men IT-Universitetet har gode forudsætninger for at afhjælpe problemet, såfremt den politiske opbakning er der.

IT-Universitetet ønsker at øge antallet af studiepladser med 200 i en gradvis indfasning med 100 ekstra optagne i 2023 og 100 ekstra optagne i 2024 forudsat, at det øgede optag er fuldt finansieret af ekstra basismidler. Det fremgår af universitetets nu offentliggjorte institutionsplan.

I juni 2021 indgik regeringen og folketinget en politisk aftale på uddannelsesområdet, under hvilken alle universiteter blev pålagt at udforme en institutionsplan. Af planen skal det bl.a. fremgå, hvordan universiteterne vil imødekomme kravet om at udflytte eller nedlægge studiepladser med op til 10 procent frem mod 2030.

Dog understreger den politiske aftale, at der skal tages hensyn til at sikre det fortsatte udbud af uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse f.eks. IT-uddannelser og tekniske uddannelser. IT-Universitetet har ikke mulighed for at udflytte studiepladser uden at gå på kompromis med den høje kvalitet af forsknings-, lærings- og studiemiljø, der kendetegner institutionen, og set i lyset af den akutte mangel på højtuddannede it-specialister i København såvel som mange andre steder i landet, vil det være stærkt problematisk at beskære antallet af uddannelsespladser på IT-Universitetet.

Akut behov for it-specialister vokser

Behovet for højtuddannede it-specialister har aldrig været mere akut. Digitale kompetencer på allerhøjeste niveau er en så stor mangelvare i Danmark, at mange virksomheder ifølge IT-Branchen angiver netop dette som en hovedårsag til, at de må takke nej til ordrer. Manglen på digitale kompetencer hæmmer væksten i private virksomheder og truer selve den infrastruktur, som vores velfærdssamfund bygger på – fra sundhed over skat til energi, transport og forsvar.

IT-Universitetets overvejelser i forhold til udarbejdelse af institutionsplanen er inspireret af en tæt og systematisk dialog med en lang række aftagervirksomheder og med de store erhvervsorganisationer Dansk Industri, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk IT og Finansforbundets Arbejdsgiverforening. Endelig er udarbejdelsen af institutionsplanen inspireret af Regeringens eget Digitaliseringspartnerskab, der i sin rapport fra efteråret 2021 anbefalede, at der uddannes flere kandidater med speciale i it for at imødekomme den stigende efterspørgsel på it-kompetencer.

Enestående rekrutteringssucces

IT-Universitetet har særligt gode forudsætninger for at bidrage til at løse Danmarks akutte mangel på højtuddannede it-specialister. IT-Universitetet har igennem en årrække haft succes med at tiltrække flere og en bredere målgruppe af unge til universitetets uddannelser. IT-Universitetet tiltrækker i dag unge, som ellers havde overvejet uddannelser indenfor humaniora, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab, til de tekniske it-uddannelser. Der er mange historier i medierne og i sektoren om, at unge ikke vil søge de tekniske fag, og at der mangler studerende til ledige it-uddannelsespladser, men på IT-Universitetet må man afvise tæt på hver anden ansøger.

Hvis der ikke er politisk opbakning til IT-Universitetets ønske om at bevare eller øge antallet af studiepladser i København, har IT-Universitetet til hensigt at reducere studiepladserne i perioden indtil 2030 med den laveste procentsats i den politiske aftale, 5 pct. Dette vil ske proportionalt på (stort set) alle uddannelser.

Kommentarer