Debat og politik

Et samlet byråd i Frederikssund står bag Budget 2024

Borgmester Tina Tving Stauning midtfor flankeret af gruppeformændene fra Byrådet.

Frederikssund Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse:

Budgetaftalen for 2024 med overslagsårene 2025 – 2027 er indgået mellem alle Byrådets partier og lister. Dermed afsluttes en proces, der begyndte i foråret, og hvor der undervejs er holdt to borgermøder, ligesom budgetmaterialet har været i høring fra den 25. august til den 11. september.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) er tilfreds med, at der nu er landet en aftale:

– Det har været en intens weekend med lange og til tider meget vanskelige forhandlinger. Det var et svært udgangspunkt, da vi er underlagt stramme nationale rammer og udgifterne på en række vigtige områder stiger. Men det glæder mig, at alle partier og lister i Byrådet har bidraget konstruktivt til forhandlingerne. Der har været stor vilje til at få enderne til at mødes. Derfor vil jeg gerne takke for, at alle har prioriteret at tage ansvar for det kommende års budget. Det tegner godt for det fremadrettede samarbejde i Byrådet, fastslår Tina Tving Stauning.

Centrale velfærdsområder tilføres store beløb

Med aftalen om budget 2024-2027 bliver serviceniveauet på centrale velfærdsområder fastholdt ved at tilføre:

Udsatte børn og unge: 56 mio. kr. i 2024-2027.
Specialundervisningsområdet: 60 mio. kr. i 2024-2027.
Udsatte voksne: 137 mio. kr. i 2024-2027.
Ældreområdet: 45 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Budgetaftalen sikrer, at Frederikssund Kommune har en fortsat robust økonomi og en ambitiøs anlægsplan, hvor der er fokus på den grønne omstilling, kultur- og fritidsområdet, vedligeholdelse af kommunale bygninger og fortsat udvikling i Vinge. Endvidere sikrer aftalen, at Frederikssund Kommune overholder såvel service- som anlægsloftet som aftalt mellem regeringen og KL sammen med en uændret skatteprocent.

Skole, færge og teater

Forud for Byrådets forhandlinger om Budget 2024 havde budgetforslaget været i høring. Her er der indkommet omkring 700 høringssvar, hvoraf hovedparten handlede om Fjordlandsskolen afd. Dalby, færgen Columbus og Parkteatret.

Af budgetaftalen fremgår det, at Fjordlandsskolen afd. Dalby bevares, ligesom egnsteateraftalen med Parkteatret fastholdes. Hvad angår færgen Columbus, så er det Byrådets ønske at bevare en overfart mellem Kulhuse og Halsnæs. Frem til 1. april 2024 vil interesserede kunne undersøge mulighederne for overtagelse af Colombus i anden end kommunal konstruktion, inden der kan træffes endelig beslutning medio 2024.

Kommentarer