Samfund

Coronastatus i Frederikssund Kommune

Et nyt år er begyndt, og det er tredje år med corona. Smittetallene er højere end nogensinde, og der arbejdes hårdt på at holde smittetallene nede og især væk fra særligt sårbare borgere.

Smittetallet for Frederikssund Kommune var søndag den 9. januar 2022 klokken 14 på 966 smittede borgere de seneste syv dage, hvilket giver en incidens på 2.114. 

PCR testcentret er nu flyttet og onsdag den 5. januar åbnede dørene til PCR-testcenter på Nygade 16 i Frederikssund. Teststedet er kommet godt i gang, om end der har været nogle udfordringer med parkering, regulering af køen og varmen i centret. Men det skulle være ordnet nu. Stedet har kapacitet til at teste op til 1000 borgere pr. dag og ca. 2220 borgere er testet siden onsdag.

Borgere der benytter testcentret på Nygade 16 i Frederikssund opfordres til at parkere ved stationen eller på Bløden, da der er begrænset med parkeringspladser ved centret.

Aldersfordelingen blandt de smittede er ændret markant hen over juleferien. Hvor børnene i december bar størstedelen af smitten, er det nu fortrinsvis de voksne mellem 30 og 60 år, der er smittede i Frederikssund Kommune. Og for første gang siden sommeren fylder teenagerne i statistikken igen, hvor hele 15 procent af alle smittede er mellem 15-19 år – muligvis fordi de unge under 18 år endnu ikke er tilbudt tredje stik. Kun 18 af de smittede borgere er over 80 år.

Selvtest bruges på mange områder

For at holde smitten nede blandt børnene, kunne forældre og medarbejdere tirsdag den 4. januar hente selvtest på skoler – så alle kunne møde nytestede op, da skolerne onsdag morgen igen tog imod skolebørnene. Det er en stor opgave for skolerne at håndtere de mange nye centrale tiltag, som skal minimere smitten. Så vidt det er muligt, skal eleverne blive sammen med deres stamklasse og i frikvartererne, samtidig med at al undervisningen gennemføres med afstand, udluftning og opdeling i grupper. Skolerne har derfor fundet forskellige løsninger på denne udfordring.

Også på ældreområdet indretter man sig, så smitten holdes nede med værnemidler, coronapas, systematiske PCR-test og selvtest til alle medarbejdere, når de møder ind. Der er en lille mængde smittede medarbejdere på området, og kun få smittede blandt borgere. Kun på omsorgscentret Nordhøj i Skibby kom det til et egentligt udbrud i uge 1, hvor i alt ni beboere blev smittet, heraf otte på demensafsnittet. Det betød, at en hel afdeling blev lukket hele ugen, og besøgende kom kun i meget begrænset omfang og i givet fald iført værnemidler. Trods den ubehagelige situation, har der været en god kommunikation med de pårørende med en stor forståelse. Afdelingen er i dag åbnet og de fleste er ude af isolationen.

På alle kommunens arbejdspladser arbejdes der hårdt på at holde smitten nede. Der uddeles selvtest på rigtig mange af kommunens arbejdspladser, og der bliver også fanget tilfælde af smitte med corona mange steder. Det kan til tider være en udfordring for områderne, når der bliver mange smittede medarbejdere, men alle gør deres bedste for at få dagligdagen til at hænge sammen og fastholde service og tilbud til borgerne.

Kommentarer