Debat og politik

Vi skal have ålegræs og god økologisk tilstand i vores vandmiljø

Af Marianne Bigum, Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat, Nordsjællands Storkreds

Jeg satte helt sikkert ikke pris på ålegræs, som barn, da jeg mest syntes, det var irriterende at få imellem tæerne, når jeg var ude at bade. Hornbæk strand var den gode strand, for der var sandbund over det hele.

Men som voksen og snorkler har jeg lært at sætte pris på det igen. For ålegræs betyder liv og biodiversitet. Det er hjemsted for dyreliv, hvor det er stedet hvor fiskeyngel kan vokse op og så er det med til at stabilisere havbunden. Og det er også vigtig mad for mange af havets fugle.

Derudover er ålegræs vigtigt for klimaet, da planterne optager CO2 og i øvrigt binder store mængder kvælstof og fosfor.

Desværre lider vores havmiljø, og for ålegræs er det kun i et par af vores nationale farvande, hvor de trives og er i god økologisk tilstand.

Men vi kan bringe ålegræs tilbage. Vi kan genplante det, og ifølge Tænketanken Hav kan blive et vigtigt bidrag til vores klimaindsats foruden at være utrolig vigtig for biodiversiteten i vores havmiljø.

Men skal det brede sig, så kræver det bl.a., at vi stopper med skrabende redskaber langs kysten, og at vi mindsker udledningerne af næringsstoffer fra landbrug nationalt og spildevand lokalt. Sydkystens Renseanlæg i Espergærde skal ikke løbende forurene vores Øresund. Vi skal have en dansk havplan, som beskytter havets sårbare naturområder og fiskenes gyde- og opvækstområder, så naturligt havliv kan genopstå.

Marianne Bigum SF, Folketingskandidat i Nordsjælland

Kommentarer