Samfund

Store visioner for Vinge by – byrådet har vedtaget nyt kvalitetsprogram

Illustration af bymiljø i Vinge. Illustration: Arkitema

Den fortsatte udvikling af byen Vinge bliver nu understøttet af et nyt kvalitetsprogram.

Programmet konkretiserer den udviklingsplan for Vinge, som blev vedtaget i 2021, og sætter retningslinjer i form af en række bestemmelser for bydele, byrum, forbindelser, sammenhænge og byggeri.

Stiller krav til bygherrer

Kvalitetsprogrammet stiller blandt andet krav om, at alle bygherrers projekter fremover skal være med til at give noget tilbage til byen og dens beboere – de såkaldte Vinge* Projekter. Her skal bygherrer forpligte sig til at bidrage yderligere til at gøre Vinge til noget særligt og understøtte fællesskabet, naturen og den levende by. Det kan f.eks. være tiltag, der bidrager til Vinges fællesskab, giver et synligt boost til det grønne eller i form af særligt bæredygtige løsninger.

– Vores ambitioner for Vinge er store. Vi ønsker, at Vinge bliver en anderledes og flot, grøn by med mange udfoldelsesmuligheder for beboerne i byens store grønne områder. Alene byens grønne hjerte dækker et areal på godt 45 hektar, og hertil kommer bl.a. de grønne korridorer, der trækker naturen ind i byen, siger borgmester Tina Tving Stauning (S) i forordet til kvalitetsprogrammet.

Fem bydele

Det gennemgående fokus i kvalitetsprogrammet er det gode byliv med nærhed til naturen. Det gælder blandt andet for bydelenes identiteter, karakter, mængden af byfunktioner i bymidten, og ikke mindst de områder, der skal sikre en god overgang mellem private og offentlige rum.

Kvalitetsprogrammet arbejder med fem bydele i Vinge. Længst mod nord ligger det grønne erhvervskvarter. Syd herfor finder vi Sølandet (øst) og Skovlandet (vest). Midt i Vinge ligger bydelen Vinge C og længst mod syd ligger Agerlandet. For hver bydel udfolder programmet de særlige funktioner, identitet, bebyggelse og landskab, som er karakteristisk for bydelen.

Kvalitetsprogrammet bliver et styringsværktøj for den videre udvikling af Vinge, hvor programmets konkrete anvisninger fremover skal fastlægges i lokalplaner for de enkelte områder.

Du kan finde kvalitetsprogrammet som bilag til punkt 31 på Byrådets dagsorden for den 28. februar.

Byggepladsen i Vinge i februar 2024. Foto: Frederikssund Kommune

 

Kommentarer