Samfund

Nu kortlægges og registreres den beskyttede natur i Frederikssund Kommune

Tvinsmosen i Vinge er et paragraf 3 område. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst

Siden 3. juni har en biolog ved Frederikssund Kommune være i gang med at kortlægge de naturtyper, som er beskyttet jævnfør paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven.

Landets kommuner er forpligtede til at registrere naturen samt sørge for, at den registrerede natur kan ses på Danmarks Arealinformation (DAI), hvor man blandt andet kan se data om miljø og natur, som er samlet ind af en række forskellige myndigheder.

I Frederikssund Kommune går man nu i gang med at kortlægge de naturtyper, som er beskyttet jævnfør paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven. Det drejer sig om moser, søer, ferske enge, strandenge og overdrev.

Arbejdet, som udføres af en af kommunens biologer, gik i gang 3. juni og vil vare måneden ud. Formålet med besigtigelsen er at kortlægge lysåben natur, rette på afgrænsningerne for den natur som allerede er registreret og/eller registrere ny natur, lyder beskrivelsen på kommunens hjemmeside, hvor det også fremgår, at

“Hvis kommunen støder på eventuelle uoverensstemmelser, så skal de undersøges nærmere, og vi skal registrere eventuel ny natur.”

Lodsejere af arealer med enten eksisterende natur eller mulig ny natur har modtaget brev om besigtigelse.

Vil du vide mere om naturregistrering

Der er indgået en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om opdatering af paragraf 3-registreringen. Det indgår i aftalen, at kommunerne løbende, inden for 10-årige perioder, skal vedligeholde den vejledende registrering af paragraf 3-beskyttet natur.

Når  kommunen har opdateret data for naturtypen, kan man se dem på Miljøportalen.

Man kan også tilmelde sig Din Natur, så får man automatisk besked.

 

Kommentarer