Debat og politik

Lukning af tre børnehuse i Frederikssund Kommune er nu i høring

Børnehuset Fjordtoppen er et tre børnehuse, som er udpeget til at blive lukket. Arkivfoto.

Der er den 16. april 2024 sendt et høringsforslag ud til dagtilbudsområdet, som handler om tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet. Helt specifikt handler det om en lukning af tre børnehuse.

Frederikssund Kommune har for mange ledige pladser i børnehusene. Derfor vedtog et enigt Byråd i oktober 2023, at der skulle være færre børnehuse, og at udvalget for Børn, familier og forebyggelse skulle sætte gang i denne proces.

Udvalget for Børn, familier og forebyggelse har derfor besluttet at sende et forslag om lukning af børnehusene Fjordtoppen, Tumlebo og Møllevej i høring i områdebestyrelser og husråd samt i MED udvalg på dagtilbudsområdet. Høringen løber i perioden 16. april til 16. maj 2024.

Forslag i høring for at få input fra forældre og medarbejdere

Udvalget for Børn, familier og forebyggelse har arbejdet med flere forskellige scenarier og forsøgt at finde den bedste løsning – med afsæt i en række objektive kriterier som f.eks. vedligeholdelsesbehov og andre økonomiske forhold.

– Det har ikke været nogen nem beslutning og vi i Børn, familier og forebyggelse forstår godt, at det her kan skabe usikkerhed hos de berørte forældre og medarbejdere. Men nu er forslaget i høring, og det giver alle de berørte en mulighed for at komme med synspunkter og input og sende til os, så vi i Byrådet har et oplyst grundlag at træffe beslutninger på, siger Rasmus Petersen (Ø), formand for udvalget Børn, familier og forebyggelse.

Udvalget vil behandle alle de indkomne høringssvar på et møde den 12. juni 2024, og vil her beslutte, om forslaget skal sendes til beslutning i Byrådet den 26. juni 2024.

Hvis Byrådet beslutter at sige ja til forslaget, vil lukningen af Fjordtoppen og Tumlebo ske den 1. maj 2025, mens der er lagt op til at lukningen af Møllevej sker 1. maj 2027.

Ikke en besparelse på børnene

Baggrunden for udvalgets beslutning om at sende lukningen af tre børnehuse i høring er, foruden merkapaciteten på området, også omkostninger til bygningernes vedligehold og drift, der er ganske høje.

– Vi har forsøgt at lægge op til at gøre det her på den bedste måde, og vi vil rigtig gerne understrege, at det ikke er en besparelse på børnene. De ressourcer der i dag bruges på børnene forbliver de samme. I stedet ser vi på, hvor vi kan ændre på kapaciteten på bedste vis, så der også tages hensyn til hvor børnene bor i kommunen, og så der ikke forsvinder dagtilbud helt fra en by, siger Rasmus Petersen.

Der er altså ikke nogen planer om at spare på personale til at tage sig af børnene. I stedet vil medarbejdere i børnehusene blive flyttet til et andet børnehus, hvor der er behov for de ekstra voksne. På samme måde bliver der lagt en god proces for de børn og forældre, som vil skulle vælge nyt børnehus.

Økonomisk ansvar

Cirka halvdelen af alle kommunens børnehuse er fra før 1995 og vil i de kommende år kræve udskiftning af eksempelvis tag, vinduer og rørinstallationer, ligesom der er en del vedligeholdelsesudgifter forbundet med de ældre bygninger.

Samtidig er der driftsudgifter som blandt andet rengøring, små reparationer, vand, el og varme. Det koster det samme at drifte en bygning uanset om kapaciteten i børnehuset er fuldt udnyttet eller ej.

– Som kommunalpolitikere er vi nødt til at tage et ansvar for kommunens økonomi, og det her forslag er på mange måder med til at forberede os til fremtiden. Der ligger en stor økonomisk udgift til vedligehold og renovering af flere af vores børnehuse i de kommende år, og det skal vi sikre os, at de er råd til, siger Rasmus Petersen og tilføjer:

– Det handler om at bruge pengene bedst muligt – og vi vil hellere prioritere økonomien til børnenes hverdag og faglig kvalitet end til tomme pladser og ledige kvadratmeter.

Kommentarer