Frederikssund

Kronprinsesse Marys Bro spærres delvist

Foto: Frederikssund Kommune.

Ved årsskiftet blev det gratis at benytte Kronprinsesse Marys Bro. Derfor skal Vejdirektoratet nu nedtage de skilte, der henviser til betalingsvej. For at nedtage skiltene er det nødvendigt at spærre Kronprinsesse Marys Bro i først den ene kørselsretning og dernæst i den anden kørselsretning. Under spærringerne etableres der omkørsel via henholdsvis Frederikssundsvej og Skovnæsvej samt Kronprins Frederiks Bro.

Delvist spærret 17. – 21. januar.

Kronprinsesse Marys Bro er derfor delvist spærret i følgende tidsrum:

I østgående retning:

17. januar kl. 18:00 til den 18. januar kl. 06:00 samt

19. januar kl. 18:00 til den 20. januar kl. 06:00.

I vestgående retning:

18. januar kl. 18:00 til den 19. januar kl. 06:00 samt

20. januar kl. 18:00 til den 21. januar kl. 06:00.

Omkørselsruterne via henholdsvis Frederikssundsvej og Skovnæsvej samt Kronprins Frederiks Bro kan ikke benyttes af særtransporter og modulvogntog, men den vil kunne benyttes af den øvrige trafik, herunder lastvognstrafik.

Som en del af afmærkningen i forbindelse med vejarbejdet og omkørslen ophæves det permanente forbud mod kørsel med lastvogne over Kronprins Frederiks Bro. Ophævelsen er midlertidig og forbuddet ophæves kun i ovennævnte tidsintervaller.

Kommentarer