Debat og politik

Kommunen varsler stigende udgifter til det specialiserede område

Foto: Frederikssund Kommune

I lighed med stort set alle andre kommuner oplever Frederikssund Kommune stigende udgifter på det specialiserede område. Det er især udgifterne til anbringelser og forebyggelse, der stiger, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Udvalget Børn, familier og forebyggelse får på sit møde den 15. maj forelagt en budgetopfølgning, der viser, at udgifterne til anbringelser og forebyggende tiltag ventes at stige med 18 millioner kroner i 2024 til i alt 152 millioner kroner.

De stigende udgifter til anbringelser skyldes, at der bliver flere anbringelser, og at prisen er steget fordi sagerne er blevet mere komplekse. Forebyggende tiltag kan være en række forskellige ting, men merforbruget ses især inden for tilbud om aflastning til familier med handicappede børn. Udover prisstigninger er der også en stigning i antallet af modtagere samt en stigning i mængden af aflastning, der tilbydes.

– Vores børn- og ungepolitik for Frederikssund Kommune fastslår, at det skal være et godt sted at vokse op. Det gælder også, hvis man som familie har brug for hjælp. Derfor hjælper vi dem, der har behov, og det er et stigende behov, vi ser. Det gælder for alle kommuner i hele landet, og derfor presser vi på i forhold til de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne, fastslår borgmester Tina Tving Stauning (S) og tilføjer:

– Vi bruger mange penge på den rette indsats på det rigtige tidspunkt. Et krav, som også beskrives i den nye Barnets Lov. Center for Familie og Rådgivning har kontakt med mere end 1000 børn, unge og deres familier igennem et år, og rigtig mange af dem får hjælp til at komme i den rigtige retning. Økonomien på området er under stigende og stort pres, og det får betydning for de kommende lokale budgetforhandlinger, vurderer borgmesteren.

Dyrere sager betyder tillægsbevilling

Udgifterne på det specialiserede børneområde er steget gennem en årrække. Ikke kun i Frederikssund Kommune, men i hele landet. Frederikssund Kommunes samlede udgifter til anbringelser ventes i 2024 at blive på knap 104 mio. kroner. Det er 9,7 millioner kroner mere, end der er afsat i budgettet. Kigger man på udgifterne til forebyggende foranstaltninger (blandt andet aflastning), er de steget med 71 procent fra 2022 til 2024. Udgifterne ventes i 2024 at lande på ca. 48 mio. kroner, hvilket er 8,3 mio. kroner mere, end der er afsat i budgettet.

Derfor indstilles det den 15. maj til udvalget Børn, familier og forebyggelse og senere til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på i alt 18 millioner kroner.

Strategi for tidlig indsats

Arbejdet i kommunens Center for Familie og rådgivning sker blandt andet på baggrund af Byrådets strategi for tidlig forebyggende indsats. Den handler blandt andet om at hjælpe børn og unge med at være en del af og bidrage til positive fællesskaber, for eksempel i lokale foreninger og fritidsaktiviteter. Derudover arbejdes der på baggrund af Byrådets børn- og ungepolitik og Barnets Lov.

Børn- og ungepolitikken

Frederikssund Kommunes børn- og ungepolitik hviler på lovgivningen på området samt på værdierne i FN’s børnekonvention, så børn og unge beskyttes og deres rettigheder sikres. Det handler blandt andet om, at børn og unge altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

Barnets lov

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar i år. Formålet er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Loven styrker børns rettigheder blandt andet ved at børnene fra det 10. år får partsstatus, hvilket blandt andet giver adgang til at klage over afgørelser. Med loven er det også et krav, at man ser på støttebehovet hos alle søskende, når et barn bliver anbragt.

 

Kommentarer