Samfund

Københavns Professionshøjskole flytter 120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen ud af København

Rektor Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole.

Hillerød bliver sandsynligvis centrum for en ny læreruddannelse samt flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen

Københavns Professionshøjskoles bestyrelse har godkendt en foreløbig plan for udflytning af studiepladser i hovedstadsregionen. Planen kommer i kølvandet på den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, som regeringen og en lang række partier vedtog før sommer, der skal øge antallet af studiepladser uden for de største byer.

I institutionsplanen lægges der op til at etablere en ny læreruddannelse i Hillerød med et årligt meroptag på 66 studiepladser. Pladserne findes ved at udflytte studiepladserne fra de nuværende læreruddannelser på Frederiksberg og Vesterbro.

Der eksisterer i forvejen en sygeplejerskeuddannelse på Campus Nordsjælland med 304 studiepladser. Ifølge institutionsplanen udflyttes der ekstra 120 årlige studiepladser fra sygeplejerskeuddannelsen på Nørrebro til Nordsjælland.

Desuden udflyttes der årligt 64 pladser fra socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg til Nordsjælland Der eksisterer i forvejen en socialrådgiveruddannelse på Campus Nordsjælland med 80 studiepladser.

Hillerød bliver muligvis centrum for udflytning

”Det er vores vurdering, at vi bedst kan skabe et stærkt fagligt miljø og et attraktivt studiemiljø i Hillerød eller omegn, hvor vi i forvejen har uddannelser” siger rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole.

”Vi har primært udflyttet studiepladser på vores sygeplejerskeuddannelse, da vi her i forvejen må afvise kvalificerede ansøgere i København. Det er ikke tilfældet for vores lærer- og pædagoguddannelser, hvor vi har masser af ledige pladser i København. Men det er langt fra sikkert, at alle vores ansøgere vil følge med til Hillerød eller omegn, og det er også i Storkøbenhavn, at hospitalerne i høj grad mangler arbejdskraft. Så det er langt fra en optimal løsning”.

Københavns Professionshøjskole skal ifølge aftalen ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” som minimum udflytte 500-550 studiepladser inden for lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen samt etablere 150 nye pladser.

Ifølge rektor Stefan Hermann vil det dog ikke være forsvarligt at udflytte og etablere så mange studiepladser. Derfor har Københavns Professionshøjskole i den nuværende plan peget på 330 studiepladser.

”Vi har som uddannelsesinstitution et ansvar for at levere dygtige dimittender til hovedstadsregionen. Der er allerede i dag stor mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker, og vi ser ind i en demografisk udvikling i Region Hovedstaden med flere ældre og flere børn. Så vi har fremlagt en plan, der er ansvarlig og realistisk, men som på ingen måde løser vores rekrutteringsudfordringer. Tværtimod”, forklarer Stefan Hermann.

Tidsmæssigt er det intentionen i planen at tage hul på udflytningen af pladser på læreruddannelsen fra sommeren 2023 – og i årene efter på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

Nødsaget til at nedlægge pladser

I den politiske aftale forpligtes Københavns Professionshøjskole ligeledes til at reducere optaget på de øvrige uddannelser i Storkøbenhavn med op til 10 procent. Det svarer til ca. 150 studiepladser. Der er allerede sket en reduktion på samlet set 42 studiepladser på jordemoderuddannelsen og radiografuddannelsen, hvor der etableres helt nye uddannelsesudbud i henholdsvis Slagelse og Næstved, som dog ikke skal varetages af Københavns Professionshøjskole. Dermed mangler stadig ca. 110 studiepladser, som der endnu ikke er lavet en færdig plan for.

”Vi er stadig ved at analysere, hvorledes vi bedst kan reducere optaget i Storkøbenhavn, uden at det kommer til at gå ud over f.eks. det faglige miljø og vores samarbejdspartneres behov for arbejdskraft. Der er jo i øjeblikket stor mangel på jordemødre på fødegangene i hovedstaden, så det var bestemt ikke et område, hvor Københavns Professionshøjskole ligefrem havde lyst til at flytte studiepladser helt ud af Region Hovedstaden”, siger Stefan Hermann.

Københavns Professionshøjskole har mulighed for enten at udflytte de 150 pladser eller at nedlægge dem.

”Da den politiske aftale om udflytning desværre er kraftigt underfinansieret for Københavns Professionshøjskole, bliver vi nødt til seriøst at overveje helt at nedlægge pladser eller uddannelser i København. Ellers vil planen komme til at gå ud over alle vores studerende i form af lavere kvalitet”, siger Stefan Hermann.

Går konstruktivt til værks

Han understreger, at Københavns Professionshøjskole går konstruktivt ind til arbejdet med at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark – og i hele hovedstadsregionen. Men det er som nævnt en stor hæmsko, at udflytningsplanen er markant underfinansieret for Københavns Professionshøjskole, der i forvejen har 84 procent af alle de nuværende studiepladser i Storkøbenhavn.

”Vi har en særlig udfordring her i hovedstadsområdet, hvor mange unge søger ind mod København – og ind på universiteterne. Hvis vi rykker for mange studiepladser ud af København og væk fra vores potentielle ansøgere, så risikerer vi i sidste ende at stå med færre uddannede lærere, pædagoger og sygeplejersker om ganske få år. Det vil være katastrofalt”, advarer Stefan Hermann.

Den endelige institutionsplan sendes til godkendelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet den 12. januar 2022.

Kommentarer