Samfund

Gode ideer efterlyses: Hvordan skal et kulturelt mødested i Slangerup være?

Slangerup bibliotek. Foto: Kenneth Jensen

Et fælles kulturelt mødested for borgere i Slangerup, og et levende og aktivt bibliotek med mange alsidige kulturtilbud. Det er noget af det, en kulturhub i Slangerup kan være. Men den kan være meget mere end det, og derfor søger biblioteket i Slangerup gode ideer fra borgere.

Både brugerne af Slangerup Bibliotek og bibliotekets medarbejdere har et ønske om at ombygge og renovere biblioteket, så det bliver mere tidssvarende og passer til dets brugere. Derfor har biblioteket sat fokus på, hvordan det kulturelle liv på Slangerup Bibliotek kan være. Biblioteket har i den forbindelse også været med i et udviklingsforløb med Lokale- og Anlægsfonden.

Folkebibliotek og kulturelt mødested

Formålet med udviklingsforløbet var at inspirere og samle viden til at udvikle et folkebibliotek til et kulturelt mødested i byen. Slangerup Bibliotek deltog sammen med syv andre biblioteker fra hele landet i et forløb som strakte sig fra januar til april. Den viden og erfaring der er kommet ud af projektet vil Lokale og Anlægsfonden bearbejde og samle i et idékatalog, som offentliggøres i juni, og biblioteket selv kan bruge den i deres videre forløb.

Indtil nu har biblioteket allerede afholdt et borgermøde i marts og en workshop for en 6. klasse. Derudover er der planlagt en arkitektsalon for børnefamilier i maj, interessentmøde for unge i alderen 17-18 år i maj og et borgermøde i juni. Alt det for at få mere viden om de forskellige borgergruppers ønske til en kulturhub og for at få borgerne engageret i et fremtidig kulturelt mødested.

– Jeg er spændt på at se, hvad brugere, foreninger og byens mange borgere kommer med af gode ideer til udvikling af rammerne om kulturlivet i Slangerup. I dag er biblioteket allerede fint besøgt af mange forskellige brugere, men det har potentiale til at blive et virkelig fantastisk sted med mange flere aktiviteter. Det kan blive et kulturelt mødested og bibliotek i ét, hvor kulturliv og fællesskab kan få lov at blomstre. Så jeg håber meget, at der er rigtig mange, der vil give deres input og gode ideer til biblioteket, siger udvalgsformand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen (LA).

Kig forbi den 25. maj

Hvis du er en børnefamilie, eller du bare har en rigtig god idé, kan du komme forbi Slangerup Bibliotek lørdag den 25. maj mellem klokken 10 og 12 og få en snak med bibliotekaren og ikke mindst to arkitekter fra NOAA, som er rådgivere i projektet.

Kommentarer