Samfund

Frederikssund Kommune regulerer rågekolonier på kommunale arealer

Ellehammervej langs Græse Ådal er et af de steder, der skal reguleres råger. Foto: Frederikssund Kommune

Råger er kragelignende fugle, der yngler i kolonier, hvor de bygger reder i høje træer. Det gør de fra det tidlige forår til den tidlige sommer.

I den periode kan rågekolonierne være meget støjende, og for naboer til en rågekoloni kan støjgenerne være sundhedsskadelige, fordi de kan medføre manglende nattesøvn og hovedpine med mere.

Derfor har man i Danmark indført en mulighed for at regulere rågekolonierne der, hvor de er til fare for menneskers sundhed.

Frederikssund Kommune regulerer rågekolonier, der befinder sig på kommunalt ejede arealer. Reguleringen foretages i samarbejde med lokale Jagtforeninger. Reguleringen foregår ved at reguleringsjægere skyder et antal råger i hver koloni med salonrifler. Erfaringer viser, at denne metode effektivt kan nedbringe støjen fra rågekolonier, hvis den udføres gentagne gange over en årrække.

I 2024 regulerer Frederikssund Kommune råger følgende steder:

  • Ved Ellehammervej i Græse Ådal
  • Rotteskoven i Slangerup
  • Ved Frederikssundhallen
  • Marbækvej bag Rema 1000
  • Børnehuset ved Gjerlev
  • Nordmandsmosen i Skibby
  • Skoleskoven ved Fjordlandsskolen i Skibby

Du kan læse mere om regulering af råger på vores hjemmeside.

Kommentarer