Skibby

Brevstem før valget

Der er kommunalvalg den 16. november 2021. Her skal der vælges medlemmer til byråd, regionsråd og ældreråd. (Ved ældrerådsvalget har kun borgere på 60 år eller derover stemmeret).

Inden valgdagen er der mulighed for at afgive brevstemme til byråds- og regionsrådsvalget. (Der kan ikke brevstemmes til ældrerådsvalget.)

Du kan brevstemme fra den 5. oktober til den 12. november kl. 16.00 i den betjente åbningstid. Hvis du ønsker at brevstemme skal du blot medbringe gyldig legitimation.

Her kan du brevstemme

Du kan brevstemme følgende steder:

 • Borgercenteret på rådhuset i Frederikssund (først fra den 6. oktober)
 • Skibby Bibliotek
 • Jægerspris Bibliotek
 • Frederikssund Bibliotek
 • Slangerup Bibliotek
 • I valgbussen (se køreplan for valgbussen nederst på denne side.)

Du kan se bibliotekernes betjente åbningstider på bibliotekernes hjemmeside.

Du finder borgercenteret betjente åbningstider på vores hjemmeside.

Borgercenteret holder endvidere ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemmer følgende dage:

 • Lørdag den 30. oktober kl. 10-12
 • Lørdag den 6. november kl. 10-12

Overflytning til andet valgsted

Hvis du er handicappet eller har nedsat førlighed kan du søge om at blive overført til et andet valgsted.

Ansøgningen kan tidligst indgives tirsdag den 19. oktober 2021 og skal være kommunen i hænde senest mandag den 8. november 2021 kl. 12. Du finder ansøgningen på vores hjemmeside.

Stem i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan du søge om at brevstemme i dit eget hjem.

Ansøgningen kan tidligst indgives tirsdag den 19. oktober 2021 og skal være kommunen i hænde senest torsdag den 4. november 2021 kl. 18. Du finder ansøgningen på vores hjemmeside.

Brevstem i valgbussen

I tiden op til kommunalvalget den 16. november vil der køre en valgbus rundt i Frederikssund Kommune for at gøre det endnu nemmere for borgerne at afgive brevstemme. Hvis du ønsker at brevstemme i valgbussen skal du blot medbringe gyldig legitimation.

Køreplan for valgbussen:

Torsdag d. 14. oktober

 • Vellerup Sommerby kl. 9-12 (p-plads ”Verdens ende” for enden af Birkebækvej)
 • Venslev kl. 13-16 (p-plads over for ”høkeren”, Bygaden 22)

Torsdag d. 21. oktober

 • Kyndby huse kl. 9-12 (ved forsamlingshuset, Jungehøj 1a)
 • Dalby kl. 13-16 (p-plads ved skolen, Solbakkevej 28)

Tirsdag d. 26. oktober

 • Rådgivningshuset/Livskilden kl. 9-12 og 13-16 (p-plads ved Kilde Allé 7)

Torsdag d. 28. oktober

 • Skibby kl. 9-12 og 13-16 (p-plads ved biblioteket Nyvej 7c)

Mandag d. 1. november

 • Jørlunde kl. 9-12 (p-plads ved Jørlunde Kirke, Bygaden 26a)
 • Store Rørbæk kl. 13-16 (p-plads forsamlingshus, Snostrupvej 2)

Tirsdag d. 2. november

 • Græse Bakkeby kl. 9-12 og 13-16 (p-pladsen ved Trekløverskolen, Højvang 8)

Torsdag 4. november

 • Kulhuse kl. 9-12 og 13-16 (p-pladsen ved Kultur og Medborgerhuset, Gammel Kulhusvej 149)

Mandag 8. november

 • Jægerspris kl. 9-12 og 13-16 (p-pladsen ved OK-tanken/Brugsen, Møllehegnet 2)

Tirsdag 9. november

 • Rådgivningshuset/Livskilden kl. 9-12 og 13-16 (p-plads ved Kilde Allé 7)

Torsdag 11. november

 • Sønderby kl. 9-12 (Ved Sønderby Kultur og Bryghus, Skovvejen 4A)
 • Skuldelev kl. 13-16 (p-pladsen ved Fjordlandsskolen, Sølvkærvej 8)

Kommentarer